Organisation och Individ

Att arbeta med människor handlar sällan om att livet är svart eller vitt. Med samlad erfarenhet i att utveckla människor, vet vi att samhället idag ställer förväntningar på att ständig utveckling, i syfte att uppnå framgång och resultat. Begrepp som Digitalisering växer sig allt starkare, fast sanningen är egentligen att ”Digitalisering” startade för flera decennium sedan och är egentligen inte något nytt. Vi behöver bara förstå dess innebörd och försöka anpassa oss i de nya behov som skapas i och med utvecklingen.

Utifrån samlade information, kunskap och erfarenhet gällande Verksamhet och Förändringsledning kan vi rikta oss på behovet och arbetet med individen, gruppen och organisationen.

Ett första steg kan vara att samlas över en diskussion och dialog kring vad innebörden av dagens ”Digitalisering” är. Att landa tillsammans med vänner, bekanta, arbetskamrater eller andra, för att se till vad det innebär för just er. Nyfiken på hur det kan gå till – hör av dig!

//JanCan001, Jannica Wahlund

Cert. Projektledare, Förändringsledare, Dipl. ICF Coach, Cert. Endurance Personal Trainer