Knowledge Management – en faktor i förändring

Knowledge Management är ett område som till och från kommer upp för diskussion och i dialog.
• Vad är Knowledge Management?
• Vilka ramverk stödjer/inkluderar Knowledge Management?
• Finns det beprövade metoder för att stärka värdet av Knowledge Management?
Många frågor blir det och till syne och sist kommer frågor som;
• Hur går man till väga?
• Hur lång tid tar det?

Light Bulb in Hand
Under ett flertal år har Knowledge Management varit kärnan i delvis mitt egna lärande, men framförallt i mitt driv och nyfikenhet kring utveckling och förändring. För det är precis vad det handlar om utveckling och förändring av såväl företag, organisation, grupp som individ.

Detta är en första artikel av flera i en serie som speglar tankar, reflektioner och erfarenheter jag samlat på mig inom området. Häng med, ta del, dela och kommentera gärna i denna samt kommande artiklar i serien, så blir det hela till ett experiment för hur vi lever som vi lär. #knowledgeinchange

Del 1
Knowledge Management handlar om att anta värderingar som ett ”lärande” företag. Med ”lärande” företag menas det att utöver processer och verktyg, så riktas fokus mot personer inom företaget och den attityd som speglar klimatet.
Knowledge Managment handlar om hur företag behåller sitt värde i form av kompetens. Hur bidrar företaget till att personer utvecklas och i sin tur ökar företagets värde, genom att dra nytta av den gemensamma kunskapen och alla bidrar på olika nivåer i ”lärandet” och kunskapsdelning osv
Genom att utveckla och möjliggöra en bra plan för genomförandet – samt skapa engagemang med ledningsgruppen kommer du att ha stor möjlighet att lyckas. Planen i det här fallet bygger på att företaget ser en möjlighet att ändra ”kulturen” inom företaget. I dag finns ett tydligt begrepp etablerat, som visar styrkan i att vi lär oss hantera den gemensamma kunskapen – KnowledgeWorker.
Vad betyder begreppet för dig? För mig visar det tydligt att vi lever i en värld som driver utveckling och på samma sätt driver behovet av förändring. Därför är Knowledge Management en stor faktor i förändringsarbete och tillika en faktor för förändring.
Inom kort
– Vilka ramverk stödjer eller inkluderar Knowledge Managment?
– KnowledgeWorker – Vad är innebörden?

//JanCan001, Jannica Wahlund
#knowledgeinchange #knowledgemanagement #förändringsledning