Dagens främsta utmaning för företag, när det kommer till att lyckas med verksamhets utveckling, handlar om att förena individ och organisations mål. Det handlar ytterst om hur företag bäst använder människors individuella potential i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Utveckling är en del av varje chefs och ledares vardag i att ansvara för framgången av företag/organisation, men kan även upplevas som den svåraste delen inom sin chef/ledarroll.

Kunskap och Erfarenhet bildar den Kompetens som utgör resultatet för vår prestation. Den kompetens som vi envar besitter utnyttjas till fullo först då vi har en självtillit till oss själva och vår potential.

Motsvarande ekvation finns med koppling till vår fysiska prestation och inriktad vår kondition.

Kopplingen mellan det fysiska och mentala har alltid intresserat mig, på samma sätt som utveckling av verksamhet och individ kittlar min nyfikenhet kring sambandet mellan organisationen och individens gemensamma potential.

Allt detta försöker jag samla in under denna sida – Välkommen

//JanCan001, Jannica Wahlund

Annonser